y Gwasanaeth Pensiwn
  Hafan
(yn Saesneg)
 Canolfan Adnoddau
(yn Saesneg)
 Ynglyn ni
(yn Saesneg)
 Cysylltu ni
(yn Saesneg)
 A to Z
(yn Saesneg)
 English  Allweddair  
 

Ynglyn a ni

 
         
 

Ynglyn a ni

Pwy ydym ni

Beth rydym yn ei wneud

Sut bydd Y Gwasanaeth Pensiwn yn effeithio arnaf

Pam rydym ni yma

Gwasanaeth lleol

Swyddi yn y Gwasanaeth Pensiwn

 

Taflenni a ffurflenni

Lawrlwytho neu gofyn am gopiau o ganllawiau a ffurflenni cais Y Gwasanaeth Pensiwn

 
 
-

 Rwy'n cynllunio ymlaen
 Rwy'n agosau at ymddeoliad
 Rwyf wedi ymddeol

-
 

Gwasanaeth Lleol

Byddwn yn darparu gwasanaeth wyneb i wyneb pan fo'r angen ac yn gweithio mewn partneriaeth a chymdeithasau lleol eraill i gyflwyno gwasanaethau sy'n gysylltiedig a phensiwn.

Bydd ein gwasanaeth lleol yn cael ei gyflwyno yn raddol ar draws y wlad a bydd mewn lle ym mhobman erbyn Hydref 2002. Bydd eich Canolfan Bensiwn yn gallu dweud wrthych pryd bydd y gwasanaeth lleol ar gael yn eich ardal chi. Yn y cyfamser bydd y gwasanaeth yr ydych yn ei dderbyn ar hyn o bryd yn parhau yn ddi-newid.

 
 

Termau defnyddio   |   Polisi preifatrwydd

Hawlfraint y Goron