y Gwasanaeth Pensiwn
  Hafan
(yn Saesneg)
 Canolfan Adnoddau
(yn Saesneg)
 Ynglyn ni
(yn Saesneg)
 Cysylltu ni
(yn Saesneg)
 A to Z
(yn Saesneg)
 English  Allweddair  
 

Ynglyn a ni

 
         
 

Ynglyn a ni

Pwy ydym ni

Beth rydym yn ei wneud

Sut bydd Y Gwasanaeth Pensiwn yn effeithio arnaf

Pam rydym ni yma

Gwasanaeth lleol

Swyddi yn y Gwasanaeth Pensiwn

 

Taflenni a ffurflenni

Lawrlwytho neu gofyn am gopiau o ganllawiau a ffurflenni cais Y Gwasanaeth Pensiwn

 
 
-

 Rwy'n cynllunio ymlaen
 Rwy'n agosau at ymddeoliad
 Rwyf wedi ymddeol

-
 

Sut bydd y Gwasanaeth Pensiwn yn effeithio arnaf

Ni fydd yn Gwasanaeth Pensiwn yn cymryd drosodd eich taliadau cyfredol yn syth. Bydd yn cael ei sefydlu mewn gwahanol ardaloedd o'r wlad dros gyfnod o amser a ni fydd yn rhaid i chi wneud dim. Ni fydd y taliadau rydych yn eu derbyn na'r ffordd rydych yn eu casglu yn newid. Ni fydd yn rhaid i chi wneud cais arall am eich taliadau.

Yn gynnar yn 2002 fe aethom o gwmpas sefydlu Y Gwasanaeth Pensiwn mewn rhai ardaloedd. Byddwn yn parhau i ymestyn ein gwasaneth gwell i ardaloedd newydd hyd nes y bydd yn cwmpasu y cyfan o Loegr, Yr Alban a Chymru. Rydym yn anelu i gael Y Gwasanaeth Pensiwn yn weithredol yn y ffordd hyn erbyn 2003.

Os ydych yn bensiynwr yn barod ac heb eto dderbyn llythyr gennym ynglyn a'r newidiadau hyn dylech barhau i ddelio gyda'ch swyddfa nawdd cymdeithasol, o ble bydd Y Gwasanaeth Pensiwn yn gweithredu. Os yw eich Pensiwn Ymddeol yn cael ei dalu yn syth i gyfrif banc neu gymdeithas adeiladu dylech barhau i ddelio gyda Pensiynau Uniongyrchol yn yr un ffordd. Byddwn yn ysgrifennu atoch pan fydd y trefniadau newydd yn gymwys i chi a dweud wrthych am y manylion cyswllt newydd.

Os ydych yn ansicr pa swyddfa nawdd cymdeithasol y dylech ddelio a hi ewch i Cysylltu ni ble y gellwch ddarganfod eich swyddfa agosaf.

Os yw eich pensiwn yn cael ei dalu i fewn i gyfrif banc neu gymdeithas adeiladu fe allwch alw Pensiynau Uniongyrchol ar 0191 20 30 203 - mae'r llinellau ar agor Dydd Llun i Ddydd Gwener 7am tan 7.30pm (ffn testun 0191 20 10 194).

 
 

Termau defnyddio   |   Polisi preifatrwydd

Hawlfraint y Goron